Handleiding & FAQ

~ ! ~ Deze website is ingericht volgens het blog-model, maar functioneert niet als zodanig.

De meeste ‘nieuwe berichten’ zullen niet direct te vinden zijn bij een regulier bezoek aan de website. Inhoudelijke aanvullingen op families en buitenplaatsen worden direct gelinkt in de betreffende lijst(en). Kennisgevingen over nieuwe artikelen, rapportages en dergelijke, worden niet doorgelinkt, deze worden direct onder de betreffende pagina’s geplaatst. In beide gevallen ontvangen volgers van Zeeuwse Elite een bericht per e-mail.

Voor meer informatie over het project en de karakteristieken van de database kunt u terecht op de frontpagina: Introductie
Voor meer informatie over contact, het stellen van vragen, de copyright-clausule en disclaimer kunt u terecht op de laatste pagina: Contact & Copyright

 

~ Primaire Navigatie (pagina’s)

Geslachten
Hier vindt u een naamlijst van die familie die in elk geval voor een periode van minstens één generatie, in minstens één plaats in Zeeland van betekenis zijn geweest door bloed, bestuur of bezit. Indien de familienaam een link bevat, brengt deze u naar een nadere beschrijving. Ook kan achter een naam een link geplaatst zijn naar een artikel of rapportage.

Buitenleven
Een overzicht van de hofstedes, speelhoven, buitenplaatsen en kastelen die door de Zeeuwse elite werden bewoond, veelal ’s zomers – soms zelfs permanent. Van elk buitenverblijf zal getracht worden een beschrijving van het landgoed te maken, met daarbij ook een overzicht van de eigenaren.

Artikelen & Rapportages
Hierop zullen worden geplaatst de verhalen die ontleend zijn aan de inhoud van de database Zeeuwse Elite. Ook worden hier bewerkingen geplaatst van authentieke documenten (zoals bijv. ego-documenten) die verder in hun persoonlijke context geplaatst konden worden met behulp van de database. Tevens zal hier een selectie van rapportages worden opgenomen die werden opgesteld in het kader van onderzoeksvragen en –projecten

NB: De nadere beschrijvingen of teksten op deze pagina’s zullen waar mogelijk onderling kruisverwijzingen bevatten.

 

~ Secundaire Navigatie (categorieën)

Op pagina’s waar de rechterkolom zichtbaar is, een mogelijkheid tot het selecteren van de categorieën die zijn geselecteerd voor de nadere beschrijvingen.
Bijvoorbeeld, wanneer u ‘Afkomst – Vlaams’ selecteert, dan opent een pagina met alle families waarvan bekend is dat zij van Vlaamse herkomst zijn. Vanzelfsprekend toont deze pagina alleen de reeds beschikbare beschrijvingen. Wanneer u ‘Onroerend Goed – Koloniaal’ selecteert krijgt u een zelfde overzicht, maar dan met alle families waarvan in de database bekend is dat zij bijvoorbeeld plantages in de Caraïben of Nederlands Indië hadden.

 

~ FAQ

♦ Wat zijn de afbeeldingen die telkens bovenin staan?
Dit zijn details van schilderijen en objecten, afkomstig uit of verwant aan de Zeeuwse Elite-families. Bij een portret kijken we vaak naar het gezicht, bij een kopje voornamelijk naar de kwaliteit, tijdens het ontwerp van deze website werd bedacht om de aandacht te leggen op die details die de welstand benadrukken. Net als in de database is het grote beeld interessant, maar dit kan pas ontstaan door oog te hebben voor de details.
Enkele voorbeelden zijn:
– De magnifieke kanten manchetten en bestikte handschoenen van een jonge vrouw.
– Het eenvoudige lint bezet met een ruitvormig sieraad, dat dient als ‘mouwophouder’ van een zeer volumineuze mouw.
– Een bloemenkorf op tafel met een selectie losse zomerbloemen.
– Het fraai bewerkte draagkruis van een Franse ridderorde.
– Een klein wapenschild aangebracht als cartouche op een portretgravure.
– De brede opstaande kanten kraag van een empire-jurk.
– De handen van een patriciërsvrouw uit fraaie manchetten, met vier rijen parels om haar pols, en in haar handen een struisvogelveer met een gouden heft.

♦ Een pagina vraagt om een wachtwoord?
Dit is een pagina die vooralsnog beperkt toegankelijk is, probeert u het later nog eens. Als de titel verwijst naar een onderwerp dat u om bepaalde redenen interesseert, kunt u ook altijd een bericht sturen.

♦ Is de database ergens publiek raadpleegbaar?
Nee, de database is privé-eigendom. Het is het resultaat van 15 jaar onderzoek naar de Zeeuwse elite in de breedste zin des woords. Daarbij is het een voortdurend project waar nog dagelijks data aan wordt toegevoegd.

♦ Komt de database online?
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet gebeuren. En wel om drie redenen:
De database draait onder een programma dat inmiddels zeer oude programmatuur heeft.
Het is door de grootte (>100.000 personen) ook zeer log en zou een nieuwe besturing (middels zoekformulier) nodig hebben.
Doordat het begonnen is als een database voor het opslaan van primair- met daarnaast secundair onderzoeksmateriaal, met vele afkortingen, groepen en codes – is het voor een buitenstaander moeilijk toegankelijk.

♦ Zijn de Geslachts- en Buitenleven-lijsten volledig?
Zoals steeds wordt vermeld: Dit bestand is nooit klaar, de lijst is nooit compleet. Er worden met grote, soms zelfs dagelijkse regelmaat nieuwe gegevens aan het bestand toegevoegd – en dan nog is het vrijwel onmogelijk te zeggen dat alles gevonden is.

♦ Waarom dan toch deze internetpagina?
Omdat het bestand inmiddels vele malen haar nut heeft bewezen bij historisch onderzoek naar tal van onderwerpen zoals muziek, brieven/dagboeken, portretten, kunstnijverheid, maar bijvoorbeeld ook voor het schrijven van adviezen voor restauratieprojecten.
Het bestaan van de database is bekend onder een kleine groep collega’s en instellingen, maar niet bij een breder publiek van onderzoekers. Er verschijnen de laatste jaren erg veel publicaties (zelfs proefschriften) met foutieve informatie en verkeerde conclusies doordat er louter een beroep wordt gedaan op bestaande (verouderde) literatuur, door gebrek aan tijd of belang om onderzoek te doen in authentieke bronnen. Kortom, het is te vaak voorgekomen dat achteraf gesteld werd: ‘Had het even gezegd!’

♦ Ik zie mijn familienaam staan, is dat ook familie?
Die kans is groter bij een naam als Versélewel de Witt Hamer, dan bij Pieterse. Wanneer er een burgemeester, koopman of grondbezitter in uw Zeeuwse voorgeslacht voorkomt is de kans ook groter. Zekerheid kan echter alleen worden verkregen middels onderzoek.

♦ Mag ik vragen om informatie?
Dit mag zeker. Zie hiervoor: Contact & Copyright

Advertenties