Geslachten

Dit zijn de namen van de families die in elk geval voor een periode van minstens één generatie, in minstens één plaats in Zeeland van invloed of betekenis zijn geweest door bloedverwantschap, beroep dan wel bezit.

Het is onmogelijk een volledige lijst te maken van alle families die op een zeker moment tot de Zeeuwse elite hebben behoord. Families vergaren fortuin en invloed, ze verliezen het vaak ook weer. En dan zijn er nog de wijdvertakte families waarbij soms maar één tak tot welstand is gekomen terwijl andere takken tot de boeren- of arbeiderstand zijn blijven behoren. Een zelfde situatie ontstaat wanneer één tak van een familie in de adelstand wordt verheven, terwijl andere takken tot de (hogere of zelfs lagere) burgerij blijven behoren.

Mettertijd zal van de onderstaande families een korte beschrijving worden toegevoegd, met waar mogelijk een beschrijving van herkomst, activiteiten, bezit, religie en relaties. Aangezien dit (online)overzicht bedoeld is als introductie van het project Zeeuwse Elite – en omwille van de leesbaarheid, worden bronvermeldingen hierin niet opgenomen.


~ A ~

Van den Abeele
Ackermans
Van Adrichem
Van Adrichem Boogaert
d’Ailly
Van Alphen
Alvarez
Alvarez, gezegd Hoedemaker
Amijs
d’Assonville
Van Axel
Aubry
Andriessen


~ B ~

Van Baarsdorp
Backer
Baert (Baart)
Banckert
Baster(t)
Bastiaensen
Baute
De Beaufort
Becius
Becker / Bekker
Van der Be(e)ke
Bee(c)kman
Berweyde
De Beveren
Bevers
Bevier de Fouw
Van der Bilt
Biscop
De la Bistrate
Blaaubeen
Van de Blocquery
Blondel
Boddaert
Bodel
Bodt
Boenaerd
Van Boesschot
Boeye
Bogaard
Bolle
Bomme
Boom
Boot(t)
Boreel
Boreel de Mauregnault
Van Borre
Van Borrendamme
Van Borssele
Van Boschuysen
Bossenblij
Boter
Van Botland
Boudaen
Boudaen Courten
Bouvin
Van den Brande
Brasser (Jaspersen Brasser)
De Brauw
Den Breen
Van den Broecke
Brouwer
Van Bruelis
De Bruyn
De Bruyn van Melis- en Mariekerke
Bruynvisch
Du Buisson
Van der Burcht
Van der Burcht van Lichtenbergh
Burs
Busken
Busken Huet
Van den Bussche
Van Buytenhem
Buteux
De Buvry
Bybau
Bijleveld


~ C ~

Cabeliau
Caboort
Campe
Van Campen
Canisius
Van Capelle
Capueel
De Casembroot
Cats
Catshoeck
Cau
Chalmers
Changuion
Christiaansen
De Chuij
Van Citters
Du Claux
Clement
De Clercq
De Cliever
Clijver / Clyver
De Cocq
Coole (zie artikel: Bescheiden IJdelheid)
Cooper
Coorne
Van de Coppello
Corvincx
Couwenburch / Van Couwenburgh
De Crane
Van Crommon
Van Cromstrien
Van Cruyningen
Van der Cruysse


~ D ~

Daack / Daak / Daeck
Dagh / Dach
Dallens
Daman
Dees
Van Deinse
Dillinck
Van Dishoeck
Dobbelaer
Dobbelaer de Wind
Van Domburg
Domisse
Van Doorn
Van Dort(h)
Dusart
Van Dusseldorp
Van Dusseldorp de Superville
Duvelaer
Duvelaer van Campen
Van Duyn


~ E ~

Egter
Elfsdijk
Erasmi
Erdegaingh
Van Essen
Ermerins
Exrik
Evera
Eversdijck
Evertsen


~ F ~

Fak
Fak Brouwer
Fauchereau
Van der Feen
’t Fel
Fellius
Ferleman
Fokker
Forsborgh
De Fouw
Fourmenois
Fransen van de Putte
De Fremery
Fruytier


~ G ~

Gaenders
Gargon
‘t Gasthuys
Van Gelre
Ghyselin
De Glopper
Godin
Goltzius
Van Gote
’s Graeuwen
Grenier
Grenier Verwout Noiret
De Groote
Gruiwaert
Gudde
Guépin
Gyse


~ H ~

Haak
Haak Kerkman
Haak Forsborgh
Haak Steenhart
Van Haamstede
Haccou
Hamer (Versélewel de Witt Hamer)
Hardemee
Harinckman
Hayman / Haijman
De Haze
De Haze Bomme
Helvetius
Hennequin
Herkesteijn
Herklots
Van Hertsbeecke
Van Heijst
Van der Heyden Sinclair
Hisser
Van der Hoeven
Hoffer
Hollaer
Holle
Hollenboom
Honigh
Van der Hooghe
Van der Hooghe van Borssele
Hoogkamer / Hoochkamer
Van Hoorn
Van den Houte
Houtenée
Houtman
Van den Hove
Van der Hucht
Huet
Hulscher
Hulsius
Huyssen
Huyssen van Kattendijke
Hurgronje
De Huybert


~ I ~

Imans
Ingels(en)
Isebree
Isebree Moens


~ J ~

Jaspersen Brasser
Joachimi
De Jonge
Jongerheld


~ K ~

Kakebeeke
De Kanter
Kappeyne
Kappeyne van de Coppello
De Kater
Van Kats (Cats)
Van Keetenburgh
Keetlaer
De Keijser
Kemp / Kempe
Kerkman
Kien
Kien van Citters
De Kokelaar
Kroef
De Kuijser


~ L ~

Laccher (Lagcher)
De Laat de Kanter
Lambrechtsen
Lammens
Lampsins (zie de artikelen: Reders & Vlootvoogden & Gesuikerde limoenen… )
De Lange Cats
Lantsheer
Van Laren
De Laver
Van der Lek de Clercq
De Lely
Van Lemzeele
Leydecker / Leidecker
Leyssius
Van Lichtenbergh
Liebert / Lijbaart
Liens
Lievense
Lignian
De Ligny
Lippens
Van der Lisse
Loeff
Loncque / Loncke
De Looper
Luteyn
Luycx
Luycx Massis


~ M ~

Maatjes
Van der Maersse
Macaré
Macquet
De Man
Van Mannee
Van der Mandere
De Manmaker
De Maret
De Maret Tak
Mauritz
Massis
Mathias
Mathias Pous
De Mauregnault
Van der Merct
Van Middelhoven
Mispelblom
Moens
Mogge
Mogge Pous
Moolenburgh
De Moor
Morilyon
Morilyon Loijsen
La Motthe
De Moucheron
Mounier
Muenicx
Mulock
Mulock Houwer
De Muincq
De Munck
Muratel Gargon


~ N ~

Nachtegael
Nagtglas
Nantius
Nebbens
Nègre
De Neve
Van Nieuwerve
Nijssen
Van Nispen
Van der Nisse
Van Noemer
Nollens
Nonneman
De Normandie


~ O ~

Ockers / Ockersse
Oillaerts
Olivier
Ondermerck
Oolesse
Oortse
Van Orliens
Van der Os
Ossewaarde
Oyé


~ P ~

Paardekooper
Van der Palm
De la Palma de St. Fuentes
Van Panhuys
Van Pantegem
Parduyn / Parduin
Paris
Parker
Parker de Ruyter
Paspoort
Pasques de Chavonnes
Peck
Pellicorne
Peman
Peman Kakebeeke
Van Pere
De Perponcher Sedlnitsky
Van de Perre
Philipse
Pické
Pieterse
Pieterson
Pille
Pilse
Plevier
Pluympot
Du Pon
Van der Poort
Van der Port
Poppe
Porquin
Porrenaer
Pottey
Potts
Pous
Del Prado
Prins
Van de Putte
Du Puy


~ Q ~


~ R ~

Racket
Radaeus
Radermacher
Radermacher Schorer
Ramskrammer
Ratel
Ree(r)s
Reesen
Van Reigersberg
Van Reigersberg Versluys

Reijnierssen (Thoren)
Reijnvaan
Remoens
Van Renesse
Van Renterghem
Risseeuw
De Rochefort
Rochussen
Roelsius
Van Rollandt
Roman
Rombouts
Van Romondt
Van Romondt Vis
Van Rosevelt
Roskam
Van Roubergen
Royaerts
Ruyte
De Ruyter (zie artikel: Reders & Vlootvoogden)


~ S ~

Saaymans
Saaymans Vader
Le Sage
Le Sage ten Broek
Sandra
Sautijn
De Savornin
Van der Schatte
Schneiders van Greyffenswerth
Van Schoor
Schorel
Schorer (zie artikel: Reders & Vlootvoogden)
Schot / Schotte
Schout
Schout Velthuys
Schuurbeque
Schuurbeque Boeye
Seylmaker
Sinclair
Slicher
Sluymer
Smallegange
Smeur
Smijtegeldt
Snijder
Snouck Hurgronje
Soetemanse
Somer (zie artikel: Reders & Vlootvoogden)
Van Sonsbeeck
Soutendam
Van de Spiegel
Spoors
Sprenger
Stamperius
Van Stapele
Stavenisse
Stavenisse Pous
Stavorinus
Steenbakker Morilyon Loijsen
Steengracht
Steenhart
Sterck
Sterthemius
De Stoppelaer
Stoutenburg
Streso
Van der Stringe
De Superville
Van der Swalme
Swemer


~ T ~

Taelbout
Tak
Tant
Teelinck / Teerlinck
Thibaut
Thijssen
Thilenus
Thuyn
Van der Tijdt
Trezel / Tresel
Trezel Bevers
Tromp
Tulleken
Turcq
Van Tuyll van Serooskerken


~ U ~

Udemans


~ V ~

Vader
De Vager
Vaillant
Van Valkenburg
De Vassy
Van de Velde
Velters
Verboom
Verborre
Verdooren
Verheye
Verheye van Citters
Vermuyden
Van Verre
Verschoor
Versélewel
Versluys
Veth
Veth van de Perre
Verwout Noiret
Vierling
Vis
Van Visvliet
Vleugels
Van der Vliet
Van Voorst Vader
Van Vrijberghe
Van Vrijberghe de Coningh
De Vulder van Noorden


~ W ~

Wagtho
De Wale
Van de Wall
Wallis
De Warem
Van Watervliet
Der Weduwen
Van Weenegem
Werckendet
Westerwijck
Westerwijck Forsborgh
Van der Willigen
Winckelman
Wiltschut
De Wind
Van Wissenkerke
Witboom
De Witt Hamer
De Witte
De Witte van Citters
Wittesse
Van der Wolff


 ~ X & Y/IJ ~

Van Ysselsteyn / Van IJsselstein


~ Z ~

Zoutmaat
Van Zuydlandt

Advertenties