Contact & Copyright

Deze website is in de eerste plaats bedoeld als informatiepunt over het onderzoek en de database van Zeeuwse Elite, er zal op geen moment een volledige online-raadpleging tot de database beschikbaar komen. In geval van vragen met een korte raadpleging en/of beantwoording zal deze graag gegeven worden. Bij complexere vragen en de noodzaak voor onderzoek of het schrijven van een rapportage kunnen er kosten in rekening worden gebracht, dit gebeurt echter alleen na opgave van de te verwachten kosten en uw instemming.

Voor meer informatie en vragen, kunt u een e-mail sturen naar
zeeuwseelite @ gmail . com
(spaties verwijderen)


Creative Commons Licentie

© 2000-2014
J.-M.A.T.F. H. van Haart

 

Alle tekst op de pagina’s en artikelen van Zeeuwse Elite staan onder het Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Gebasseerd op eigen onderzoek, vertaling en schrijven van artikelen zoals gepubliceerd op Zeeuwse Elite. Regelingen voorbij de inrichting van deze licensie zijn mogelijk beschikbaar op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode.

Bij bronvermeldingen inzake deze website, gelieve het volgende model te volgen:
Haart, J.-M.A.T.F. H. van, [artikel/pagina] geraadpleegd op [datum] – https://zeeuwseelite.wordpress.com [+toevoeging resterende url]

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van deze website Zeeuwse Elite en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker.
De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Teksten en foto’s mogen alleen worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt met voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

De auteur/eigenaar van Zeeuwse Elite heeft zijn uiterste best gedaan rechthebbenden van fotomateriaal, tekeningen en overige afbeeldingen te achterhalen en hiervan de correcte naam of bron te vermelden; voor zover het materiaal niet vrij van rechten is of eigendom van de auteur/eigenaar van Zeeuwse Elite. Mocht u menen rechthebbende te zijn van gepubliceerd (beeld)materiaal en er is geen correcte bronvermelding hiervan opgegeven, neemt u dan alstublieft contact op.
De informatie op deze website is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. De auteur/eigenaar van Zeeuwse Elite is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door deze website of anderszins langs elektronische weg. De auteur/eigenaar van Zeeuwse Elite aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Advertenties