Artikelen & Rapportages

Aan de hand van de resultaten uit de database Zeeuwse Elite zijn reeds een aantal artikelen en onderzoeks rapporten geschreven.
Deze zullen in bewerkte vorm worden gepubliceerd op deze website.

 

Reders & Vlootvoogden ~ Een voorbeeld van huwelijkspolitiek in 17de-eeuws Vlissingen

Een artikel over de daadwerkelijke verwantschap tussen de leden van het koopmans- en redersgeslacht Lampsins en het gezin van vice-admiraal De Ruyter.

 Bescheiden IJdelheid ~ De restauratie van een grafmonument

Het verhaal achter de persoon van Jan Lambrechtsz. Coole (1554-1619) voor wie in 1619 een gedenkteken werd opgericht, dat, getekend door de tand des tijds en een brand in 1911, vele jaren verloren hing in de St. Jacobskerk te Vlissingen.

Advertenties